Saturday, July 30, 2011

Eco Park TrippiN.

Balik sa pagkabata... haha 
 (German & Al)
ABS-CBN is Where i belong harhar
 (Ren, Al, German, Ryan, Kc & Ado "Dhie Captured This Pic Kaya wala xa Dito hehe...")
 Mhie & Dhie
 Danger do not Enter? "Tara Pasok tayo!" 
 ahaha Loyal sa ABS Company ku ah... 

No comments:

Post a Comment